Spreekuur en controles praktijkondersteuners

Voor een controle voor diabetes, COPD, astma, bloeddruk of jaarlijkse controle in verband met hart- en vaatziekten kunt u terecht bij de praktijkondersteuner.
Om goede zorg te leveren aan patiënten met chronische ziekten zoals diabetes en COPD/ astma hebben de huisartsen in de Hoeksche Waard een samenwerkingsverband. Hun kennis en kunde hebben zij gebundeld in de Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard.
Voor meer informatie over de zorggroep en wat de voordelen ervan zijn voor u als patiënt, kunt u de website raadplegen www.zghw.nl of terecht bij 1 van ons.