Disclaimer

De Moriaen besteed de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data. Indien u desondanks fouten op de website aantreft, of problemen ondervindt bij het gebruiken van de website, stellen wij het zeer op prijs dat u ons hierover informeert door ons een e-mail te sturen naar info@demoriaen.nl. Wij zullen dan ons best doen uw problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De Moriaen noch alle individuele aangesloten zorgprofessionals kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via deze site, daaronder eveneens begrepen technische storingen.

De website bevat links naar websites van derden. Deze websites van derden hebben wij zo zorgvuldig mogelijk voor u geselecteerd, maar wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze derden, of de websites en/of servers van deze derden.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij uw huisarts, maar is slechts een bron van algemene informatie.